Vedlikeholdsplan for 2015 og de nærmeste 3-5 årene

Her finner du en vedlikeholdsrapport/plan for OMBS. Den er basert på en befaring foretatt i mai 2015. Styret jobber langsiktig etter denne planen, men avvik kan forekomme. Deler av planen innebærer høye kostnader og forutsetter godkjennelse på de årlige Sameiermøtene

Nyeste plan:

odden_marina_vedlikeholdsrapport_2015.pdf


Gammel plan:

Last ned fil OddenMarinavedlikeholdsrapport_plan2.pdf
(308kb - 38 sec at 64K ISDN)