Detaljreguleringsplanen for Vaterland/Slemmestad ble vedtatt 8.10.19 i Formannskapet og Kommunestyret. Vedtaket var enstemmig med noen mindre justeringer


Styret har avgitt høringsuttalelse ifm detaljreguleringsplanen for Vaterland/Slemmestad:

sak_15_2079_brev_fra_odden_marina_boligsameie_12_9_2019.pdf

parkering_svg4_b1.jpg

Neste styremøte 12.11.2019, saker som ønskes behandlet må sendes styret på mail (eller legges i styrets postkasse) senest 08.11.19


12.9.19: Styret har svart på høringen, sameiere som ønsker en kopi av brevet kan sende en e-post til oddenmarina@gmail.com.