Neste styremøte 20.8.19, saker som ønskes behandlet må sendes styret på mail (eller legges i styrets postkasse) senest 15.8.19


Sameiermøtet 2019 ble avholdt i Sekkefabrikken. Referat fra møtet er lagt i alles postkasser. Det sittende styret ble gjenvalgt


30.8.18

Sameiet fikk medhold i at Sykkelhotellet ikke skal plasseres på plenen foran nr. 2-6. Plassering er endret til bak pumpestasjonen i sentrum. For ny plassering se bildet under


16.10.17: Styret i Sameiet, Båtforeningen og Kleber AS har klaget på kommunestyrevedtaket vedr. områdereguleringsplanen Slemmestad. Alle sameiere har fått tilsendt brevet på mail


Formannskapet og Kommunestyret i Røyken vedtok hhf 12.9 og 14.9.17 Rådmannens forslag/innstilling uten at noen av sameiets synspunkter og innspill ble hensyntatt. Det som skal skje fremover er at detaljreguleringsplanen skal behandles. Styret vil selvsagt følge opp dette, men det er også viktig at alle sameiere engasjerer seg i størst mulig grad.


Styret har den 23.8.17 sendt brev til Røyken Kommune med kommentarer og merknader til områdereguleringsplan. Sameiere som ønske brevet kan få det tilsendtg på mail. Send en mail til oddenmarina@gmail.com dersom du ønsker kopi av brevet

Sameiermøtet 2017 ble avholdt i Sekkefabrikken. Ca 60 personer var møtt frem. Protokollen fra møtet vil bli sendt alle sameiere så snart den foreligger i undertegnet stand.

På møtet ga også Børre Pettersen en orientering om hva som skjer med utbyggingen i Slemmestad. Det antas at saken kommer til politisk behandling etter påske, men at start på utbyggingen kan ligge langt frem i tid grunnet store utfordringer med infrastruktur (vann og kloakk, vei mv)