Sameievedtekter for Odden Marina Boligsameie

Vedtektene ble endret på sameiermøtet 21.3.2018